Strain Counter Strain (SCS)

Via speciella ömmande punkter lokaliseras spända muskler som hindrar en leds normala rörlighet. Terapeuten lägger patientens muskler i ett avslappnat läge utan att använda massage. Syftet är att avhjälpa obehag och smärta i muskler och leder.

SCS är en osteopatisk teknik. Osteopatin har en lång tradition med icke smärtande manuella behandlingar där hela nervsystemet behandlas. I behandlingen söker man efter "tender-punkter". Dessa punkter hittas på speciella ställen som är relaterade till en led och dess funktionsnedsättning. Om punkten smärtar försätts patientens kropp i en position som kraftigt minskar smärtan i tender-punkten. Då rätt position är funnen kan patienten även känna en lättnad i punkten såsom en uppmjukning eller avslappning. Den slutliga positionen hålls medan patienten befinner sig i ett avslappnat läge och därefter görs en långsam återgång som följer till kroppens och ledens neutralläge. Efter återgången palperas tender-punkten igen, smärtan/obehaget i punkten bör ha avtagit kraftigt.

Grundare till Strain and counterstrain heter Lawrence H. Jones.

Behandlingsmetoderna kombineras gärna för att uppnå bästa resultat.