Kroppsterapeutisk behandling

Kroppsterapeutisk behandling är en eller flera av följande behandlingsmetoder och tekniker

  • Klassisk svensk massage
  • Idrottsmassage
  • Muskulering
  • Strain and counterstrain
  • Revolving
  • Triggerpunktsbehandling
  • Kopping massage
  • Segmentmassage
  • Avslappningsmassage

Dessa behandlingsmetoder och tekniker har som gemensamt syfte att lösa upp och motverka muskelspänningar och är helt anpassade efter klientens besvär. Behandlingsmetoderna kombineras gärna för att uppnå bästa resultat.